Uusi Energialaskuri kertoo, missä asuinkerrostalot voisivat leikata energiankulutuksestaan

Rakennusten energiankulutus on iso osa kaupunkien hiilijalanjälkeä ja se useimmiten muodostaa myös suurimman osan yksittäisen rakennuksen hiilijalanjäljestä. Tampereellakin suurimmat päästölähteet vuonna 2018 olivat kaukolämmitys ja kuluttajien sähkönkulutus. Asuinrakennusten energiatehokkuustoimet ovat kuitenkin edenneet todella hitaasti, mikä johtuu pääosin siitä, että rakennusten omistajat eivät tiedä, millaisia mahdollisuuksia energiakustannusten pienentämiseen on.

Tavoitteena saattaa energian käytöstä saatava data helposti käytettäväksi

Smart Tampereen AI ja analytiikka -teeman nopeassa kokeilussa etsittiin syksyllä 2020 ratkaisua siihen, kuinka rakennuksista saatavaa dataa voitaisiin esittää ymmärrettävällä tavalla ja yhdistää sitä helppoon ja vaivattomasti käytettävään muotoon. Projektin tavoitteena oli löytää keinoja, joilla voidaan auttaa ja kannustaa asuinrakennusten omistajia energiatehokkuustoimiin. Tarjousten perusteella valitun ehdotuksen teki Sitowise Oy.

Työn tuloksena kehitettiin menetelmä, jolla voidaan arvioida asuinkerrostalojen energiatehokkuutta aluekohtaisesti sekä toimenpiteitä, joilla energiankulutusta voidaan vähentää. Lopputuotoksena syntyi koko Tampereen asuinkerrostalot kattava energiamalli ja selainpohjainen sovellus, joka tuottaa arvioita alueellisesta energiatehokkuudesta ja potentiaalista kunkin alueen energiatehokkuuden parantamiseen.

”Projekti tarjosi Sitowiselle erittäin mielenkiintoisen haasteen, jossa päästiin yhdistämään talon sisäistä kiinteistö-, energia-, paikkatieto- ja data-analytiikkaosaamista. Työ vaati siis monipuolista osaamista sekä tiivistä ja sujuvaa yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden välillä. Tässä onnistuimme mielestämme erityisen hyvin, mikä pohjimmiltaan mahdollistikin energiamallin ja selainpohjaisen sovelluksen yhdistämisen käyttäjäystävälliseksi palveluksi”, kertoo konsultti Pasi Haapakorva Sitowiselta.

Sovellus hyödyntää Tampereen rakennusvalvonnasta saatuja tietoja energiatehokkuusremonteista, rakennuksiin asennetusta uusiutuvan energian tuotannosta ja muista asiaan vaikuttavista tiedoista, kuten rakennusten rakentamisvuodesta.

Lue koko juttu osoitteesta: https://smarttampere.fi/uusi-energialaskuri-kertoo-missa-asuinkerrostalot-voisivat-leikata-energiankulutuksestaan/