Tekoälyn kasvualusta

Tampereen AI -ekosysteemin toimintaa koordinoi Business Tampere yhteistyössä Tampereen yliopiston sekä Tampereen kaupungin kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on vahvistaa Tampereen seudun profiilia houkuttelevana AI-osaamiskeskittymänä, joka auttaa toimijoita tunnistamaan ja kehittämään AI-toimintoja, sekä edistää kohtaamista ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.

Seuraa: #TampereAI #SmartTampere

Tampere City Lab on testaus- ja kokeiluympäristö (Testing and Experimentation Facility, TEF), joka tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän sekä virtuaalisia että fyysisiä testialustoja todellisessa ympäristössä uusien tekoälyyn perustuvien innovaatioiden kehittämiseen. Tämä yhdistää sovelluskehittäjät kaupungin toimintoihin ja päätöksentekijöihin, auttaa hankkimaan tarvittavia tietoaineistoja ja helpottaa testausjärjestelyitä. Me yhdistämme sinut tarvittaviin liikekumppaneihin ekosysteemissä ja tarjoamme joukon palveluita, jotka tukevat tutkimus- ja kehitystoimintaasi.

Tampere AI – tekoälyn yhteisö, joka syntyi alueen tarpeista ja toiveista

Business Tampere oli mukana luomassa AI Hub Tampere -hanketta vuonna 2018. Hankkeen myötä syntyi visio tekoälyekosysteemistä, joka yhdistäisi Tampereen seudun tekoälytoimijat ja -aktiviteetit osana Business Tampereen yritys- ja innovaatioekosysteemejä.

Tampere AI:n perustana on syksyllä 2019 tehty kattava kartoitus alueen AI-toimijoista ja heidän tarpeistaan. Tämän pohjalta on luotu yhdessä alueen toimijoiden kanssa yhteinen visio ekosysteemin kehittämiselle ja toteutukselle.  Keväällä 2020 Tampere AI sai virallisen alun ja oman nettisivuston, joka toimii yhteisön näyteikkunana ja yhteistyöalustana.

Jos olet kiinnostunut Tampere AI -ekosysteemistä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, ota rohkeasti yhteyttä ekosysteemin perustajaan ja koordinaattoriin Minna Kinnuseen. Hän kertoo mielellään lisää ekosysteemin visiosta, toiminnasta ja tulevista tapahtumista.