IoT-innovaatio olosuhdemittaukseen – Made in Tampere

Tampere AI -ekosysteemin jäsen Loopshore tavoittelee olosuhdemittauksen edelläkävijyyttä. Loopshoren Loop One -sisäilmamittaimen suunnittelu, design, tekniset valinnat ja kokoonpano tehdään Tampereella. Yrityksen omistaessa itse kaiken teknologian ja toimiessa vuokramallilla, laitteita voidaan myös jatkossa päivittää.

Loop One laite on langaton ja toimii matkapuhelinverkossa. Käyttö on helppoa ja mittain toimii lähes missä vain. Olosuhdeseuranta on päällä ympäri vuorokauden. Tulokset esitetään reaaliajassa selkeässä näkymässä. Kirjautumalla salasanasuojattuun näkymään tuloksia voi itse tarkastella. Palvelu kertoo myös lisätietoja jokaisesta mittaustuloksesta, joten käyttäjän ei tarvitse olla ilmanlaadun asiantuntija.

Loop One laitteen mittaus on kattava ja laite aikaa kestävä

Loop One mittaa huoneilman lämpötilaa, suhteellista ilmankosteutta, hiilidioksidin määrää, kaasumaisia VOC-yhdisteitä, pienhiukkasia, melua, valoa ja ilmanpainetta. Myös laitteen liikettä (shocks) voidaan haluttaessa seurata mutta tämä ei näy vielä asiakkaalle käyttöliittymässä.

Loopshoren arvojen mukaisesti laitteet tehdään kestämään vuosien sijaan vuosikymmeniä ja ne ovat tarpeen mukaan korjattavissa. Dataa käsitellään erikseen määriteltyjen reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti. Sekä laitetta että palvelua voidaan päivittää ja kehitystyö onkin jatkuvaa. Esimerkiksi hälytysrajoja tai mittauksen vakioarvoja voidaan tarvittaessa säätää asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaisesti.

Dataa hyödynnetään laajasti

Laitteen kerätessä kattavaa tietoa 24/7, on myös siitä mahdollista jatkokäsittelyä varten saatava data on varsin laajaa. Loop One -palvelun visuaalinen käyttöliittymä, jota asiakas voi käyttää selaimen kautta, antaa hyvät perustiedot käyttäjälleen. Mikäli esimerkiksi kiinteistön tilaa on tarpeen tutkia tarkemmin, voidaan käsitellä laitteen tuottamaa raakadataa.

Datan analysoinnissa Loopshore hyödyntää aikasarja-analyysiä. Samaa suuretta toistuvasti mittaamalla, voidaan muodostaa tapahtuman ajallista muutosta kuvaavia aikasarjoja. Näin saadaan selville ilmiöiden kehityssuuntaa ja muutoksia. Aikasarjojen analyysin voidaan tunnistaa tutkittavan datan ominaisuudet, kuten keskiarvo, keskihajonta, vaihteluväli sekä datan prosenttipisteet. Raakadatasta tulee tunnistaa ja poistaa mahdolliset poikkeavat arvot jotta analyysi on luotettava.

Loopshoren olosuhdedataa on käytetty tähän mennessä mm. ilmanvaihdon optimointiin, kuljetusauton tavaratilan olosuhteiden seurantaan sekä hajuhaittakohteen VOC-seurantaan.

Sisäilmamittaimen voi nyt lainata kirjastosta

Loopshoren Loop One -olosuhdemittaimet ovat nyt lainattavissa myös Helsingin kaupunginkirjastosta. Ammattitason mittalaitteella, joka yleensä on vain yritysten ja julkisten toimijoiden käytössä, voi lainaaja nyt helposti selvittää oman kotinsa sisäilman laadun. Kun sisätilojen olosuhteisiin kiinnitetään huomiota, voidaan olosuhteita tarvittaessa parantaa dataohjautuvasti hyvinvointia parantaen.

Helsingin kaupunginkirjasto pitää tärkeänä mahdollisuutta ohjata käyttäjiä uudenlaisen tiedon äärelle ja esinelainana sisäilmamittain tukeekin kirjaston perustehtävää tiedonvälittäjänä.

Loopshore haluaa olla luotettava edelläkävijä

Loopshore Oy syntyi vuonna 2018 tarpeesta tehdä ilmanlaadusta näkyvää ja ymmärrettävää. Taustalla on yli 20:n vuoden kokemus ohjelmistojen ja elektronisten tuotteiden tutkimus- ja kehitystyöstä. Teknologian avulla ympäristön mittaamisesta tehdään arkipäiväinen, mutta merkityksellinen asia ja tiedolla optimoiden parannetaan niin rakennusten, kuin käyttäjienkin terveyttä.

Tamperelainen IoT-innovaatio Loop One on yrityksen ratkaisu sisäilmahaasteisiin. Se mittaa olosuhteita sisätiloissa kattavasti ja tuottaa luotettavan datan tekoälyn analytiikalle hyödyntäen matkapuhelinverkkoa.

Loopshore on mukana myös Sitran Energiankäyttö haltuun datan avulla -ratkaisuhaussa. Siinä kehitetään eri datalähteitä hyödyntäviä tuotteita ja palveluita, jotta energiaa säästyisi ja kulutuspiikkejä voitaisiin tasata. Hankkeesta voit lukea lisää täältä:
https://loopshore.com/loopshore-mukana-sitran-energiankaytto-haltuun-datan-avulla-ratkaisuhaussa/

Tutustu Loop One -mittaimeen ja loopshorelaisiin tarkemmin täältä: https://loopshore.com