Ensimmäinen raportti Pohjoismaiden tekoälyn tilasta julkistettiin: valmius tekoälyn hyödyntämiseen maailman huippuluokkaa

Suomessa on määrällisesti eniten tekoälyä hyödyntäviä yrityksiä Pohjoismaissa  

Euroopan suurimpiin kuuluva, suomalainen tekoälylaboratorio Silo AI julkaisi ensimmäisen kattavan markkinakatsauksen tekoälyn hyödyntämisestä Pohjoismaissa. Suomen tekoälykeskus FCAI:n ja muiden pohjoismaisten tekoälyorganisaatioiden kanssa toteutettu, jatkossa vuosittain ilmestyvä, Nordic State of AI -raportti tarjoaa kattavan näkymän Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan tekoälymarkkinaan ja siihen kuinka paljon tekoälyä hyödynnetään muun muassa erilaisissa liiketoiminnoissa. 

Nordic State of AI -raportin mukaan Pohjoismaat ovat edelläkävijöitä tekoälyn hyödyntämisessä. Tämä käy ilmi Nordic State of AI -raportin monista tilastoista ja havainnoista. Myös Oxford Insightin tekoälyvalmiutta mittaavan indeksin mukaan kaikki neljä Pohjoismaata ovat vahvasti kymmenen maailman johtavan maan joukossa. Nordic State of AI -raportin datan mukaan noin kaksi prosenttia maailman tekoälyn ammattilaisista on Pohjoismaissa. 70 % pohjoismaisista tekoälyä hyödyntävistä yrityksistä aikoo rekrytoida tekoälyosaajia seuraavan puolen vuoden aikana. 

Raportin teossa hyödynnettiin julkisesti saatavilla olevaa dataa sekä lukuisten tekoälyasiantuntijoiden näkemyksiä. Haastateltuihin kuului yliopiston tutkijoita, yrityksiä, julkishallinnon henkilöitä ja sijoittajia Pohjoismaista. Raportin datan mukaan tällä hetkellä yli 24 000 pohjoismaista yritystä hyödyntää jollain tavalla tekoälyä. Näistä 4500 on ottanut tekoälyteknologioita osaksi omaa liiketoimintaansa. Suomessa on määrällisesti eniten tekoälyä liiketoiminnassaan hyödyntäviä yrityksiä Pohjoismaissa.  

Pohjoismaisen tekoälyn tilan voi kiteyttää seuraaviin havaintoihin: 

  • Pohjoismailla on yhtenevä visio tekoälyn kestävästä hyödyntämisestä ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi
  • Digitalisaatio on edennyt vauhdilla ja data on korkealaatuista ja helposti saatavilla 
  • Vakiintunut tekoälyekosysteemi Pohjoismaissa ja paikalliset tutkimuskeskukset mahdollistavat yhteistyön yksityisen ja julkisen sektorin sekä yliopistojen välillä – yhteinen tutkimusalan visio kuitenkin vielä puuttuu
  • Jokaisesta maasta löytyy runsaasti tekoäly-startup-yrityksiä. Suomessa on eniten tekoälyä liiketoiminnassaan hyödyntäviä yrityksiä, Ruotsi ja Tanska seuraavat kannoilla 
  • Tekoälyä hyödynnetään jo laajalti suurissa yrityksissä – käyttö kasvussa myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä
  • Tekoälyyn tehtyjen sijoitusten määrä vaihtelee huomattavasti maiden välillä, Ruotsi on kärjessä yleisesti ICT-investoinneissa, Suomi on jälkimmäisenä

Tekoälyä hyödynnetään laajalti eri aloilla Pohjoismaissa: Norjassa energiasektori on vahva tekoälyn hyödyntäjä, Suomessa taas metsä- ja laivateollisuuden kaltaiset suuret vientialat, Ruotsissa telekommunikaatio ja Tanskassa terveydenhuolto ovat vahvoja tekoälyn hyödyntäjiä. 

Suomalaiset yritykset aktiivisia tekoälyn hyödyntäjiä

Suurimmat tekoälykeskittymät Pohjoismaissa ovat Suomessa ja Ruotsissa. Pieneksi maaksi Suomessa on suhteellisen suuri alan ekosysteemi. Tekoälytutkimuksessa Suomi on jo pitkään ollut johtava maa Pohjoismaissa ja viime aikoina Suomessa on nähty menestystä myös tekoälyratkaisujen kaupallistamisessa. Yhä useammat suomalaiset yritykset ovat ottaneet tekoälyn osaksi strategiaansa ja ymmärtäneet, että tekoälyllä voidaan tehostaa yrityksen liiketoimintaa niin teknologian, työvoiman kuin liiketoimintamallien alueilla. Investoinnit tekoälyyn ovat kuitenkin vähentyneet viime vuosina. 

Nordic State of AI -raportin tekoon ovat osallistuneet Silo AI:n lisäksi lukuisia tekoälyn kanssa toimivia organisaatioita. Mukana ovat olleet: Aalto-yliopisto ja ITP-ohjelma, AI Sweden, Amesto NextBridge AS, Business Finland, Copenhagen Capacity, Datapult AI Consultancy, Digital Norway, FCAI, Fremtind Insurance, Halmstad University, KTH Royal Institute of Technology, Maki.vc, Nordic Ninja, Norwegian University of Science and Technology, Teknologiateollisuus ry sekä Työ- ja elinkeinoministeriö. 

Lataa Nordic State of AI -raportti: http://silo.ai/nordic-state-of-ai 

Image