Citcom.ai

Euroopan laajuinen testiympäristö­verkosto

Citom.ai on 5-vuotinen EU:n laajuinen projekti. Digitaalinen Eurooppa -ohjelma pyrkii paikkaamaan EU:n digitaalisen teknologian kuilua. CitCom.ai:n panos on rakentaa kestävä laitos, joka tukee EU:n maailmanlaajuista asemaa kaupungeissa ja yhteisöissä. Laajentamalla olemassa olevaa infrastruktuuria ja asiantuntemusta kaikkialla unionissa, CitCom.ai tarjoaa todelliset olosuhteet testaus- ja kokeilulaitoksille (TEF), jotka ovat tärkeitä tekoäly- ja robotiikkaratkaisuille kaupunkien ja yhteisöjen alalla nopeuttaakseen siirtymistä kohti vihreämpää ja enemmän digitaalinen Eurooppa.

Päätavoitteena on tarjota tekoälylle ja robotiikalle testaus- ja kokeilutila kaupungeissa ja yhteisöissä ja saattaa niiden resurssit EU:n kaupunkien, yhteisöjen ja innovatiivisten alan sidosryhmien (mukaan lukien pk-yritysten) saataville, jotta ne voivat validoida uusia tekoälyyn perustuvia palveluita lähellä todellista elämää ennen niiden massiivista käyttöönottoa.

Business Tampere (Tampere AI) on mukana Citcom.ai-verkostossa