AI Hub Tampere

AI Hub Tampere tänään

AI Hub Tampere on Tampereen yliopiston ylläpitämä ja julkisilla instrumenteilla rahoitettu soveltavaan tekoälyyn keskittynyt tutkimuskeskus. 25 professorin liittoutuman tukemana useita tieteenaloja yhdistävä AI Hub tutkii tekoälyn muutoksen erilaisia sosioteknisiä näkökohtia. Nykyään se on johtava generatiivisten tekoälysovellusten instituutti, jota johtaa vuonna 2023 perustettu GPT Lab.

Älykkään tulevaisuuden kohtaamispiste

AI Hub Tampere on Tampereen yliopiston ylläpitämä tekoälyn tutkimuskeskus, joka keskittyy tekoälyn teolliseen soveltamiseen älykkäissä koneissa ja muissa teollisissa sovelluksissa.

AI Hub Tampere järjestää työpajoja, helpdesk-palveluita, kokeellisia pilotointeja ja muita tukitoimintoja yritysten matkalla tekoälyn aktiivikäyttäjiksi.

Tutkimuskeskuksen toiminta rahoitetaan julkisin varoin ja sen asiantuntijapalvelut ovat ilmaisia ja neutraaleja. AI Hub Tampere on osa rakenteilla olevaa kansallista tekoälykeskusten verkostoa sekä Smart Tampereen keinoäly ja analytiikka -teeman toimintaa.

Twitter: @AI_Hub_Tampere

EAKR-hankkeen viralliset sivut: : AI Hub Tampere

AI Hub 2.0

AI Hub Tampereen toinen projektivaihe AI Hub 2.0 päättyi 31. elokuuta. Lue artikkelista AI Hubin vaikutuksista ja merkityksestä.

Neuvontaa tekoälyn käytössä ja käyttöönotossa

AI Hub Tampere on EU:n aluekehittäisrahaston ja Pirkanmaan liiton tukema ja rahoittama hanke, joka sijoittuu Tampereen yliopiston alaisuuteen. AI Hub tekee yhteistyötä myös FIMAn, Business Tampereen ja Business Finlandin kanssa. 

Projektin tavoitteena on neuvoa ja tukea PK-yrityksiä tekoälyasioissa ja niihin liittyvän liiketoiminnan kehittämisessä. AI Hub Tampere tarjoaa apua ja tukea uusien tekoälyteknologioiden ja ohjelmistojen käyttöönotossa. Hanke rohkaisee yrityksiä ottamaan asiantuntijoihin yhteyttä haasteiden edessä. AI Hub Tampereen erityisosaamisalueita ovat muun muassa älykkäät koneet, kuten itseajavat työkoneet.

Osallistu työpajoihin, keskusteluihin ja pilottihankkeisiin

AI Hub Tampere tarjoaa kolmenlaisia palveluita. Helpoin ja nopein tapa lähestyä asiantuntijoita ovat Hervannassa pidettävät työpajat. Toinen suosittu tapa on 1,5 tunnin helpdesk-keskustelu, joka voidaan pitää fyysisen tapaamisen lisäksi myös verkkokokouksena tai puhelinpalaverin muodossa. Kun yhteys AI Hubiin on luotu, yritys voi jatkaa 5 päivän mittaiseen pilottikokeiluun.

Viikon mittaisissa pilottihankkeissa erikoisasiantuntija auttaa yritystä ratkaisemaan käytännön haasteita ja edistämään AI-osaamistaan. AI Hub Tampere tekee testejä ja kokeiluja esimerkiksi erilaisilla koneoppimisen metodeilla ja tuottaa lopuksi kirjallisen raportin. Pilotin jälkeen yrityksen on helpompi hakea jatkorahoitusta ja siirtyä seuraavalle tasolle AI-osaamisessaan ja liiketoiminnassaan.

Kaikki AI Hub Tampereen palvelut ovat yrityksille maksuttomia. Ota yhteyttä hankekoordinaattori Ritva Savonsaareen ja varaa keskusteluaika.

Ota yhteyttä

PEKKA ABRAHAMSSON 

Email: pekka.abrahamsson@tuni.fi