Tekoälyn kasvualusta

Tampereen AI -ekosysteemin toimintaa koordinoi Business Tampere yhteistyössä Tampereen yliopiston sekä Tampereen kaupungin kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on vahvistaa Tampereen seudun profiilia houkuttelevana AI-osaamiskeskittymänä, joka auttaa toimijoita tunnistamaan ja kehittämään AI-toimintoja, sekä edistää kohtaamista ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä.

Seuraa: #TampereAI #SmartTampere

Tampere AI -ekosysteemin historia

Business Tampere oli vahvasti tukemassa AI Hub Tampereen alkua 2018. Tämän myötä nähtiin tarvetta tekoälyekosysteemille, joka kokoaisi yhteen tekoälyosaamisen ja sen ympärille keskittyvät aktiviteetit Tampereen seudulla, osaksi Business Tampereen yritys- ja innovaatioekosysteemejä.

Syksyllä 2019 tehtiin kartoitus alueen AI-toimijoista ja heidän osaamisestaan. Loppuvuodesta 2019 alueen toimijoiden kanssa yhdessä suunniteltiin, millainen Tampere AI-ekosysteemin pitäisi olla ja tämän perusteella roadmap ekosysteemin kehittämiselle on tehty. Keväällä 2020 saatiin nivottua tämä kaikki yhteen Tampere.ai -nettisivuille ja toiminta virallisesti aloitettua. Minna Kinnunen on Tampere AI -ekosysteemin perustaja.